Webinar banner
Datadreven ledelse – udfordringer og muligheder
En samtale mellem Brit Ross Winthereik, professor ved Institut for BusinessIT, IT Universitetet i København og Pernille Kræmmergaard, direktør, Digitaliseringsinstituttet.

På dette webinar debatterer Pernille Kræmmergaard og Brit Ross Winthereik hvad datadreven ledelse er. Deres fokus vil være på hvordan organisationer og deres ledere håndterer de udfordringer og muligheder forventningerne til bedre og mere effektiv anvendelse af data giver anledning til. Hvad skal man som leder skal vide og forstå om data? Kan og bør man etablere en stærk sammenhæng mellem data og beslutningstagning? Hvordan kan data hjælpe med at styrke relationen til medarbejderne? Hvilke ledelsesmæssige overvejelser og beslutninger skal man være bevidst om hvis organisationens arbejde skal kvalificeres ved hjælp af data?  
Brit Ross Winthereik leder forskningsprojektet Data as Relation. Projektet undersøger styring og data i den offentlige sektor og er støttet af Velux Fonden.

Jun 25, 2019 03:00 PM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Johnny Kjær Jakobsen.